Навигационната система има едно предназначение – да помогне на водача да стигне от точка А до точка Б. В същността си обаче тя е сложна комбинация от хардуерни сензори и софтуер, който непрестанно се обновява и усъвършенства не само откъм гласови команди и 3D симулации на маршрута, но и откъм актуалните отчети за трафика и състоянието на пътищата, любими дестинации и планиране на кратки, икономични навигации.

 

Всеки шофьор, който има смартфон и кола, най-вероятно е използвал някакъв вид навигационна система. За новата година се очаква да се продадат над 80 млн. превозни средства, което ще увеличи търсенето на GPS с 5,2%, така че не е изненадващо колко нови функции Ви очакват в бъдеще.

 

Как изглежда навигационната система в момента?

За да сравните какви са новите функции, трябва да се запознаете първо с настоящите. Навигационната система е претърпяла сериозни промени през годините, не само в съхраняването на информация, но най-вече в начина, по който изобразява движението на колата спрямо пътя и крайната дестинация. Опростените 2D варианти са преминали в 3D симулатори с LVN технология за контекстово осъзнаване на околната среда. Видеото от камерите на колата споделя един екран с навигацията, а понякога двете се припокриват. Това се нарича „добавена реалност“.

Навигационната система има четири основни сензора – CMOS за оптиката; дигитален компас, който събира данните за ориентацията; GPS приемник и GIS сървър. С тези четири сензора навигационната система извършва три основни функции – планира маршрута, като включва различни алтернативи; използва гласова навигация за всеки завой и оставащо разстояние до крайната дестинация; осигурява карта, дори когато нямате връзка със сървъра.

 

Какво ново?

  1. Трафик в реално време през FM радиото

На пръв поглед, смартфоните и GPS системите за автомобил споделят много общи черти, но смартфонът не може да работи без интернет, докато навигацията използва TMC (Traffic Message Channel) технология през радиопредавателя, която събира данни от собствените си честоти.

  1. Гласово задаване на дестинация

За да въведе нова дестинация на екрана си, водачът е трябвало да докова дисплея средно 33 пъти, което е изключително опасно, особено по време на движение. Сега дестинациите могат да се въвеждат както предварително, така и чрез гласов контрол. Новите GPS системи имат микрофон и софтуер за диктовка, способен да разпознава множество езици, включително български.

 

  1. По-надежден

Днешните GPS навигационни системи разполагат с по-голям и матиран дисплей. Връзката е винаги стабилна, работи офлайн и има 3D карти; винаги е активен и готов за работа; по-малко разсейващ е – без множество изскачащи прозорци; непрестанно следи данните за трафика.

 

  1. Предвижда намеренията на шофьора

Данните за контекста (пътят спрямо метрологичните условия и трафика) се събират от личния профил на шофьора заедно с времето на активността му. Това е комплексна система за събиране, извличане и интерпретиране на данните, чрез които софтуерът става „по-интелигентен“ и по този начин редуцира менталното натоварване. Наравно с това, системата анализира не само собственика си, но и данни за други шофьори, които минават по същите маршрути.

 

  1. Минимизиране на грешките

Модерните автомобили разполагат с множество сензори, които могат да Ви помогнат да паркирате колата без проблем или да включат въздушните възглавници секунди, преди сблъсък. Същите тези сензори обаче се дезориентират от парче метал близо до дигиталния компас или твърде ниска скорост на автомобила. Въпреки че звучи странно, такива малки проблеми действително оказват влияние на точността на GPS изчисленията. Новите навигации обаче разполагат със софтуер, способен да елиминира тези обстоятелства и да направи точни изчисления спрямо скоростта, времето и инерцията на автомобила.

 

В процес на разработване

Идеята за коли с автопилот не е нещо ново, но е нещо, над което се работи усилено. Друга любопитна нова функция е „гид-асистентът“, който посочва различни забележителности на картата и дава кратка, любопитна информация, придружена със снимки и коментари.

Leave a Reply